Monday, May 20, 2013

Al-Waqiah{56}
Al-WaQi’ah (kejadian yang besar), 1~96.
Dengan nama Allah, pemurah, penyayang.

1. (Ingatlah) apabila terjadi kejadian yang besar itu.
2. Tentang kejadian nya itu tidak ada (kisah) yang dusta.
3. (Ia) yang merendahkan, yang meninggikan.
4. (Ingatlah) apabila akan digoncangkan bumi itu sekeras-keras nya.
5. Dan dihancurkan gunung-gunung itu selumat-lumat nya.
6. Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
7. Dan jadilah kamu tiga (golongan).
8. Iaitu orang-orang  pihak kanan, siapakah (dia) orang pihak kanan itu ?
9. Dan orang-orang yang belakag siapakah (dia) orang yang celaka itu ?
10. Dan orang-orang yang terdahulu itu lah orang-orang  yang terdahulu
11. Merekalah orang-orang yang dihampirkan.
12. Didalam kebun-kebun kenikmatan.
13. (Mereka adalah) golongan yang terbesar dari umat-umat terdahulu.
14. Dan sedikit dari orang-orang yang belakangan.
15. Atas tempat-tempat duduk yang tersulam (mereka berada).
16. Sambil bersandar diatas nya, berhadapan-hadapan.
17. Akan melayani mereka anak-anak muda yang tidak akan berubah keadaan nya.
18. Dengan (membawa) chankir-chankir dan cerek-cerek dan piala-piala yang berisi arak dari satu mata air.
19. Mereka tidak akan disentuh sakit kepala kerana nya dan tidak (pula)  mereka akan mabuk.
20. Dan (dengan) buah-buahan dari (jenis) yang mereka sukai.
21. Dan (dengan) daging burung dari (jenis) yang gemari.
22. Dan (akan melayani mereka) bidadari-bidadari.
23. Yang seperti mutiara yang tersimpan.
24. Sebagai balasan bagi apa yang pernah mereka kerjakan.
25. Mereka tidak akan dengar didalamnya omongan yang sia-sia dan tidak (suatu) yang membawa kedusta.
26. Melainkan omongan; “selamat ! selamat!”.
27. Dan orang-orang (sebelah) kanan, siapakah dia orang-orang (sebelah) kanan itu ?
28. (Mereka) di(dekat) pohon bidara yang tidak berduri.
29. Dan di(dekat) pohon pisang ynag bersusun-susun.
30. Dan di(dekat) naungan yang terhampar panjang.
31. Dan di(dekat) air yang terus menerus mengalir.
32. Dan di(dekat) buah-buahan yang banyak.
33. Yang tidak putus-putus dan tidak terlarang.
34. Dan di(dekat) isteri-isteri yang terletak ditempat yang tinggi.
35. Yang kami jadikan mereka itu satu kejadian yang baharu.
36. Iaitu kami jadikan mereka perawan-perawan.
37. Yang penuh percintaan, sebaya.
38. Untuk orang-orang yang (disebelah) kanan itu.
39. (Mereka adalah) satu golongan yang terbesar dari orang-orang dahulu.
40. Dan satu golongan yang terbesar (juga) dari orang-orang yang belakangan.
41. Dan orang-orang  pihak kiri, siapakah dia orang-orang pihak kiri itu ?
42. (mereka) dalam angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih.
43. Dan dinaungan dari asap yang hitam.
44. Yang tidak  dingin dan tidak menyenangkan.
45. Sesungguhya mereka, sebelum itu, adalah dalam kesenangan yang besar.
46. Dan adalah mereka itu terus menerus dalam dosa yang besar.
47. Dan adalah mereka  pernah berkata; “apakah kalau kita sodah mati  dan kita jadi debu dan (tinggal) tulang, kita akan dibangkitkan ?”.
48. “Dan apakah bapa-bapa kita yang dahulu-dahulu (juga akan dibangkitkan)?. 
49. Jawablah; “Sesungguhnya orang-orang dahulu dan yang belakangan”.
50. “Akan dikumpulkan pada satu waktu yang tertentu dari satu hari yang sudah maklum”.
51. “Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat, yang mendustakan!”.
52. “Sesungguhnya (kamu) akan makan dari pohon, iaiatu (pohon) zakum”.
53. “Maka akan kamu penuhi perut-perut kamu dengannya”.
54. “Lantas kamu akan minum sudah itu, air yang sangat mendidih”.
55. “Iaitu kamu akan minum secara unta yang sangat haus”.
56. Ini adalah jamuan bagi mereka pada hari pembalasan.
57. Kamilah yang telah jadikan kamu, maka mengapakah kamu tidak mahu membenarkan ?
58. Maka sudahkah kamu perhatikan apa yang kamu pancarkan ?
59. Kamulah yang menjadikan nya atau kah kami yang mengadakan (nya) ?
60. Kami lah yang telah tentukan kematian diantara kamu, dan tidak lah dapat kami dihalangi.
61. Daripada mengganti kamu dengan orang-orang yang seperti kamu, dan  (daripada) menjadikan kamu dalam (kejadian)  yang tidak kamu ketahui.
62. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui kejadian yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mahu perhatikan ?
63. Maka sudahkah kamu perhatikan apa yang kamu tanam ?
64. Kamukah yang menanam nya atau kah kami penanam(nya)?
65. Jika kami kehendaki, nescaya kami jadikan nya racikan-racikan kayu. Maka jadilah kamu berdukacita.
66. (Sambil) berkata; “sesungguhnya kami terpikul hutang”.
67. “Bahkan kami terhampa”.
68. Maka sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum?
69. Apakah kamu yang turunkan nya dari mega, atau kah kami yang menurunkan(nya)?
70. Jika kami kehendaki, nescaya kami jadikan nya isian sekali, maka mengapakah kamu tidak mahu bersyukur ?.
71. Maka sudahkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan ?
72. Apakah kamu yang jadikan pohon nya, atau kah kami yang mengadakan (nya) ?
73. Kami telah jadikan nya peringatan dan bekalan untuk orang-orang musafir.
74. Oleh kerana itu, sucikan lah nama Tuhan mu yang besar.
75. Maka janganlah (demikian) ! aku bersumpah dengan tempat-tempat turun bahagian-bahagian Quran.
76. Pada hal sesungguhnya ia itu satu sumpah yang besar, jika kamu mengetahui.
77. Sesungguhnya ia itu (adalah Quran) yang mulia.
78. Dalam kitab yang terpilihara.
79. Yang tidak menyentuh dia melainkan (makhluk) yang dibersihkan.
80. Penurunan dari pengurus  sekelian alam.
81. Maka apakah kamu hendak dustakan omongan ini ?
82. Dan hal kamu mendustakan itu kamu jadikan sebahagian rezeki kamu.
83. Maka mengapakah tidak ketika (jiwa itu) sampai dikerongkongan.
84. Sedang kamu diketika itu melihat ?
85. Pada hal kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
86. Maka sekiranya kamu bukan orang-orang yang  diperhamba, mengapakah tidak.
87. Kamu kembalikan (roh) itu, jika adalah kamu orang-orang yang benar ?
88. Tetapi sekiranya adalah ia dari golongan orang-orang yang dihampirkan.
89. Maka (baginya) kelapangan dan  istirahat dan syurga kenikmatan.
90. Dan adakah ia dari orang-orang sebelah kanan.
91. Maka keselamatan bagi mu dari orang-orang sebelah kanan.
92. Dan jika adalah ia dari orang-orang yang mendustakan, yang menyesatkan.
93. Maka (baginya) hidangan  dari air yang sanat panas.
94. Dan masuk neraka.
95. Sesungguhnya ini ialah keyakinan yang benar.
96. lantaran itu, sucikan lah nama Tuhan mu yang besar. 


[Ulasan][Penutup][Previous][Next][References].No comments:

Post a Comment